Servis budov

Servis budov

Ponúkame pravidelné čistenie a upratovanie exteriéru a interiéru vyškolenými pracovníkmi, pričom dbáme na pohotovosť a predovšetkým kvalitu vykonanej práce.

Interiér

  • Základné čistenie
  • Upratovanie kancelárií, spoločenských hál, sociálnych zariadení, chodieb, výťahov, šatní a umyvární
  • Čistenie skiel, okien
  • Tepovanie
  • Postavebné upratovanie - čistenie po realizácií stavebných úprav, po rekonštrukcii alebo po maľovaní či iných prácach, ktoré si vyžadujú náš zásah
  • Údržbové čistenie


Exteriér

  • čistenie parkovísk, vonkajších plôch a areálov
  • celková údržba komunikácií
  • v zimných mesiacoch odpratávanie snehu a posyp
  • starostlivosť o zeleň

Zabezpečíme Vám to najkvalitnejšie čistenie a upratovanie interiéru a exteriéru. Upratovanie verejných priestorov, komerčných a administratívnych budov poskytujeme 24 hod. denne.Kontaktujte nás

Pobočka Trnava
9. mája 2
917 02 Trnava
Tel. : +421 907 / 842 092
Email : praca@traust.sk