Priemyselný servis

Priemyselný servis

Čisté stroje a hygienicky nezávadné pracovné prostredie pre Vás predstavujú spokojných pracovníkov, čo sa následne pretaví do kvality odvedenej práce.

V rámci priemyselného servisu Vám ponúkame komplexný čistiaci a upratovací servis pre automobilový priemysel, výrobné haly, priemyselné objekty, prevádzky, spracovateľský priemysel, obchodné reťazce a všetky ostatné odvetvia priemyslu.

  • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie technologických plošín a podláh
  • Čistenie hál a konštrukcií
  • Aplikačné čistenie
  • Preventívna údržba

Vo výrobných prevádzkach zabezpečíme pravidelné či priebežné upratovanie, ale aj nepravidelné, špeciálne čistenie v závislosti na Vašich požiadavkách.Kontaktujte nás

Pobočka Trnava
9. mája 2
917 02 Trnava
Tel. : +421 907 / 842 092
Email : praca@traust.sk