O spoločnosti

O spoločnosti

TRAUST s. r. o. je stabilná, spoľahlivá a flexibilná spoločnosť, ktorá ponúka pre vaše firmy tie správne riešenia.

Špecializujeme sa najmä na personálny servis v priemyselnej sfére, kde v súlade s Vašimi požiadavkami plníme 100% Vaše očakávania. Sme ustavične sa rozvíjajúca spoločnosť zameraná na komplexný čistiaci servis budov a priemyselných objektov.

S využitím našich inovatívnych metód riadenia a správy budov sa postaráme o celkové zosúladenie pracovného prostredia vo Vašej firme. Našim prvoradým zámerom je spokojnosť klienta.
Personálne služby sú jedným z kľúčových odvetví našej firmy, čo pre klienta znamená úsporu nie len času ale aj nákladov. Zbavte sa prostredníctvom tejto služby administrácie, mzdovej a personálnej agendy.

Naša spoločnosť ponúka taktiež komplexný čistiaci servis priemyselných objektov, čím vytvárame krajší obraz firmy a zároveň aj lepšie zdravotné podmienky na pracovisku pre Vás a Vašich zamestnancov.
uskutočnili
sme
8750
pohovorov
zamestnali
sme
953
ľudí
postarali
sme sa o
356
objektov
upratali
sme
102
hektárov

Kontaktujte nás

Pobočka Trnava
9. mája 2
917 02 Trnava
Tel. : +421 907 / 842 092
Email : praca@traust.sk