Personálny servis

Personálny servis

Personálny leasing

V poslednom čase došlo v Európskej únii k výraznému nárastu agentúrnej práce – dočasného pridelenia zamestnancov. Takáto práca je charakteristická dočasným trvaním a predstavuje flexibilitu v oblasti pracovného práva.

V rámci nášho personálneho leasingu MY preberieme kompletnú personálnu a mzdovú agendu spojenú so vznikom, priebehom a ukončením pracovného vzťahu, VY získate možnosť väčšej koncentrácie na hlavný predmet činnosti Vašej spoločnosti, zbavíte sa neustáleho vyhľadávania nových zamestnancov, znížite objem administratívy a zvýšite rýchlosť s flexibilitou.


Recruitment

Získať kvalifikovaných a vhodných pracovníkov nie je ľahké aj napriek súčasne vysokej ponuke trhu práce. Správny prístup k tejto problematike vedie k efektívnemu získavaniu a výberu pracovníkov. Pri výbere zamestnancov sa snažíme o to, aby ciele podniku a ciele zamestnanca sa od seba čo najmenej líšili.

Postaráme sa pre Vás o tento proces získavania a výberu zamestnancov, od ktorého vo veľkej miere závisí úspešnosť výrobných i nevýrobných podnikov. Zorganizujeme výberové konania a predstavíme Vám tých najzaujímavejších uchádzačov, z ktorých si môžete vyberať. V procese vyhľadávania a výberu zamestnancov ponúkame individuálny prístup a disponujeme širokým spektrom pracovných síl, počnúc zamestnancami na jednoduché manuálne práce, až po vysoko kvalifikovaných pracovníkov.


Brigádnicky servis

Potrebujete vykryť sezónne práce, obdobie dovoleniek, časovo limitované projekty či akékoľvek iné mimoriadne prípady, kde je nevyhnutné zvýšiť počet zamestnancov? Tým správnym riešením je brigádnicky servis, ktorý naša spoločnosť okrem iného ponúka.

Celoročne poskytujeme brigádnikov pri nárazových ale aj sezónnych prácach. Realizácia zabezpečenia brigádnického servisu začína po dojednaní obchodných podmienok s klientom a po obojstrannom podpise objednávky.Kontaktujte nás

Pobočka Trnava
9. mája 2
917 02 Trnava
Tel. : +421 907 / 842 092
Email : praca@traust.sk